Airisto-Velkuan kalatalousalue

Valkkimyllynkuja 2

20540 Turku

timo.saarinen@airistovelkua.fi

p. 0400 525 323

 

 

Kalastuslain 379/2015 mukaan kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi.

Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa luettelon valtakunnallisista kalastusalan järjestöistä viideksi vuodeksi kerrallaan.

Kalatalousalueen toimielimiä ovat yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja.

Varsinais-Suomen ELY-keskus vahvisti joulukuussa 2017 Lounais-Suomen kalatalouden yhteistyöryhmän ehdotuksen, jonka mukaan Airisto-Velkuan kalatalousalueen rajat tulevat säilymään Airiston-Velkuan kalastusalueen rajojen mukaisina. 

4.2.2019 pidettiin Airisto-Velkuan kalatalousalueen ensimmäinen yleiskokous. 

Kalatalousalueen ensimmäinen käyttö- ja hoitosuunnitelma sai lainvoiman syyskuussa 2022.