Ahven

Ahvensaalis oli huipussaan vuosituhannen vaihteessa, jolloin saalis oli useana vuotena noin 400 ton-
nia (kuva 10). Sen jälkeen saalis on pienentynyt alemmalle tasolle joitakin vahvempia vuosia lukuun
ottamatta. Vuonna 2020 ahvensaalis oli kalatalousalueen pyyntiruuduilla 266 tonnia.
Valtaosa ammattikalastuksen saaliista saadaan keväällä (huhti-toukokuussa) verkoilla ja rysillä, lop-
pukesällä ja syksyllä pääasiassa verkoilla. Noin kolme neljäsosaa saaliista saadaan 36 – 45 mm ver-
koilla. Kalastus painottuu erityisesti Taivassalon ja Kustavin vesialueille. Myös ahvenenkalastus on
vaikeutunut hylkeiden takia.

Lähde Airisto-Velkuan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma