Hyljekarkottimet kalastuksessa
Mahdollisuudet ja soveltuvuus hylkeiden kalastukselle aiheuttamien vahinkojen torjunnassa,  Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 16/2024. Luonnonvarakeskus.

Kaupallisten kalastajien ilmoittamat hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamat saalisvahingot 2021,  Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 28/2023. Luonnonvarakeskus.

Harmaahyljekanta 2023

Hyljetilanne 2023 (2022)

Vuonna 2023 Itämerellä nähtiin lentolaskennoissa lähemmäs (vajaat 37 000) harmaahyljettä eli hallia. Näistä Suomen merialueella oli runsaat 18 000           (17 000). Laskennoissa nähtyjen Itämeren hallien määrä on kasvanut keskimäärin noin viisi prosenttia vuodessa 2003 lähtien. Valtaosa halleista tavataan keväisin karvanvaihtoaikaisen levinneisyyden ydinalueella Lounais-Suomen, Keski-Ruotsin ja Viron merialueilla. Suomen merialueen halleista noin 88 prosenttia eli 16 158 (15 045) oli laskentahetkellä lounaisessa ulkosaaristossamme. Täällä laskentakannan kasvu on myös ollut kannan keskimääräistä kasvua suurempaa viimeisen 10 vuoden aikana, noin seitsemän prosentin luokkaa. 

Hallit kuvataan lentolaskennoissa ulkoluodoilta karvanvaihdon aikaan touko-kesäkuun vaihteessa, ja yksilömäärät lasketaan kuvista. Laskentatulos edustaa hallien minimimäärää, ja vaihteleva osa yksilöistä on aina laskennan tavoittamattomissa. Yksittäisten vuosien väliset erot laskentatuloksessa eivät siksi kerro suoraan kannan koon muutoksista. Kannankoon muutoksia onkin syytä tarkastella useiden vuosien laskentatulosten trendiä. Muina vuodenaikoina hallien sijoittuminen eri merialueille voi myös poiketa merkittävästi kevään laskentatilanteesta.

Hylkeet aiheuttivat edelleen merkittäviä pyydysvahinkoja ja saalismenetyksiä kalatalousalueen vesillä vuonna 2023. Hylkeet käyvät eri vuorokauden aikoina kalastajien pyydyksillä, repien pyydysten lisäksi saaliskaloja. Hylkeenkestävistä rysistä ei ole apua, jos ja kun kalat ovat paenneet pyyntipaikoilta hylkeiden läsnäolon takia. Vesialueen ja -maanomistajia kehotetaan myöntämään lupia vesi- ja maa-alueilleen mahdollisesti haettaviin hylkeenmetsästyslupiin. Hyljeongelma koskettaa kaikkia kalastajaryhmiä. Aktiivisuutta tarvitaan ammattikalastajilta, metsästäjiltä ja vesialueen- ja maanomistajilta.

Naantalin aukolle johtavissa kolmessa salmessa on testattu hyljekarkottimia jo vuodesta 2018 alkaen. Niiden tarkoitus on estää hylkeiden pääsy Naantalin aukolle ja mahdollistaa näillä alueilla verkko- ja rysäkalastus. Kokemukset ovat olleet rohkaisevia ja kokeilua jatketaan toistaiseksi.

Särkänsalmessa on neljä karkotinta, Naantalin Ukko-Pekan sillan eteläpuolella kaksi karkotinta ja Merimaskun Kirkonsalmessa yksi.

Turun salmivesiin karkottimin muodostettavasta hyljevapaasta alueesta on käynnistetty hankesuunnittelu vuonna 2022. Tämä ei tule toteutumaan ainakaan vuonna 2023.

Maa ja metsätalousministeriö on asettanut koko maahan metsästyskaudeksi 2023 – 2024 yhteensä 1050 harmaahylkeen pyyntikiintiön lupaa. Lounais-Suomeen osoitetusta 400 hallikiintiöstä oli vuoden vaihteessa jäljellä 360 kpl (356

Hyljekantojen hoidon ja kalastuksen yhteensovittaminen vaatii yhteistyötä Itämeren alueella, Luke | 15.3.2023

Lievennyskeinoja hylkeiden suojelun ja kalatalouden harjoittamisen väliseen konfliktiin, Luke|10.10.2022

Harmaahyljekanta 2022

Merihyljelaskennat ja hyljekannan rakenteen seuranta

 

Hallien repimiä kaloja marraskuulta 2022: