Istutukset

Tiedossa olevat*) Airisto-Velkuan kalatalousalueen vesialueille tehdyt istutukset vuosina 2020 – 2022

*) Kalastuksen sähköiset asiointipalvelut 8.12.2022

Hämmärönsalmi
Teersalo
Särkänsalmi