Airisto-Velkuan kalatalousalue sijaitsee Saaristomeren sisä- ja välisaaristossa. Kalatalousalueen vesipinta-ala on noin 51 755 hehtaaria. Alueen vesialue on omis­tussuhteiltaan erittäin pirstoutunut. Alueella on 663 osa­kaskuntaa sekä 1 437 yksityistä jakamatonta vesialuetta. 88 % vesialueiden omistusyksiköistä on pinta-alal­taan alle 50 hehtaarin kokoisia. Yli 500 hehtaarin kokoisia omistusyksiköitä on ainoastaan 7 kap­paletta (taulukko 1). Yksityisiä vesialuelohkoja kalatalousalueella on yhteensä noin 18 548 ha ja jakamattomia vesialueita yhteensä noin 33 207 ha.

Vesialuelohkoja yhteensä 2 100 kpl
Pinta-alat yhteensä 51 755 ha
Osakaskunnat 663 kpl
Osakaskunnat 33 207 ha
Osakaskunnat >50 ha 145 kpl
Yksityiset vesialueet 1 437 kpl
Yksityiset vesialueet 18 548 ha
Yksityiset vesialueet >50 ha 90 kpl

Kalatalousalueen hallitus v. 2024

Olavi Sahlstén, puheenjohtaja

Teijo Lindström, varapuheenjohtaja

Janne Aaltonen

Ari Koisaari

Sami Laakso

Heikki Raumanen

Heikki Saarinen

Mika Sälve

Taito Ylhäinen

Kalatalousalueen toiminnanjohtaja

Timo Saarinen