Kuha

Tutkimusraportti på svenska 2022 Seurantatutkimus kuhasta (Sander lucioperca (L.)) ja yleisten kalakantojen esiintyminen Ahvenanmaan sisäsaaristossa

Kuhasaaliin huippuvuodet olivat 1997 ja 2003, jolloin saalis oli yli 400 tonnia (kuva 5). Vuoden 2003
jälkeen saaliissa on ollut laskeva trendi joitakin vahvempia vuosia lukuun ottamatta. Vuonna 2019
saalis oli 105 tonnia. Saalis on ollut yhtä pieni viimeksi vuonna 1987. Ainakin osasyy pieneen saalii-
seen lienee kuhan alamitan nousu 40 senttimetriin 1-ryhmän kaupallisille kalastajille vuoden 2019
alussa ja nousun aiheuttama pyyntiponnistuksen pieneneminen. Kuhan verkkopyyntiponnistus on
tosin pienentynyt koko 2000-luvun ajan, alle puoleen. Saaliin pienenemisestä huolimatta Saaristo-
merellä pyydetään edelleen yli puolet Suomen koko merialueen kaupallisen kalastuksen kuhasaa-
liista. Vapaa-ajankalastajille kuhan alamitta nousi 42 cm:iin jo vuonna 2016.

Lähde: Airisto-Velkuan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma