Norssi

Kuore eli norssi on hyötynyt Saaristomeren rehevöitymiskehityksestä ja on merkittävä saalislaji ke-
väällä varsinkin Mynälahdella. Viime vuosina norssirysiä on ollut runsaasti pyynnissä myös Askais-
tenlahdella. Norssin pyynti kestää normaalisti jäiden lähdöstä noin 2 – 3 viikkoa.