Ruoppauksesta ilmoittaminen uudistuu – mikä muuttuu? Ruoppauksista ja niitoista ilmoittaminen tehdään aluehallinnon asiointipalvelussa 15.5.2023 alkaen.

Ruoppaus- tai niittotyöstä pitää laatia selkeät ja toteuttamiskelpoiset suunnitelmat jo ennen ilmoituksen tekemistä palveluun. Kuvaile hankkeen toteutus ilmoituksessa mahdollisimman hyvin. Myös suostumukset mm. läjitysmassojen sijoituspaikasta on esitettävä ilmoituksessa. Ruoppausta tai niittoa suunniteltaessa on aina hyvä huomioida vallitseva ympäristö. Huolellisella suunnittelulla voit minimoida naapureille ja ympäristölle mahdollisesti aiheutuvan haitan.

Ruoppaus- ja niittoilmoitus on tehtävä aina kun kohteessa työskennellään konevoimin, oli sitten kyse niitosta tai ruoppauksesta. Ilmoitus tehdään alle 500 kuution ruoppauksista. Tämän yli meneville hankkeille tulee hakea vesilupaa aluehallintovirastosta. Ilmoituksen tekee henkilö, joka vastaa hankkeen toteutuksesta eli yleensä kiinteistön omistaja. Alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) käsittelee ilmoituksen 30 vuorokauden sisällä ilmoituksen saapumisesta.

Lisätietoja: Ympäristöasioiden asiakaspalvelu 0295 020 900

Ruoppausmassan stabilointi uusiosideaineilla – Hiilijalanjäljen, lujuuden ja kustannusten tarkastelu Matalahden kenttäkokeessa, 2022 toim. Suomen ympäristökeskus. (Suomen ympäristökeskuksen raportteja; Vuosikerta 31)

Suunnitteletko rannan ruoppausta?