Airisto-Velkuan siianonginnan yhtenäislupa-alueen kartta

Luvan hankkiminen nettikaupasta
Kartassa ja yhtenäislupa-alueessa on mukana kaikki Naantalin kaupungin omistamat vesialueet + Turun
Saaronniemi, Vepsä, Maisaari ja Pähkinäinen sekä Velkualta yks. Iso-Mustiletto.
Alueeseen kuuluu myös Särkän vesialueet. Luonnonmaan ja Merimaskun välissä. Sopivimmat
siikaonkipaikat löytyvät saaren eteläpäästä. Huom! Rannasta lähtevään rysäaitaan tulee jättää välimatkaa
riittävästi.
Osa rannoista – esim. Naantalin satama ja -korjaustelakka – ovat kalastusten ulkopuolella. Maalaisjärjellä
pärjätään varmasti!

1. Yhtenäislupamaksu 20€ oikeuttaa siianongintaan (1.1. – 15.5.) ainoastaan KARTTALINKISSÄ
esitetyillä vesialueilla yhden kauden ajan.

2. Siianonginnan yhtenäisluvan lunastaneella voi olla käytössä enintään 3 kelavapaa. Jos olet 18 – 64 v.
pitää olla maksettuna myös kalastonhoitomaksu -> KALASTONHOITOMAKSU EI KUITENKAAN LISÄÄ
VAPAMÄÄRÄÄ.

3. Siianonginnan yhtenäislupia on lunastettavissa ainoastaan yksi per henkilö.

4. Siian onginta ei saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä rannan omistajalle tai haltijalle, ympäristölle (huom!
lintujen pesinnät), muille vesilläliikkujille tai muulle luvalliselle kalastukselle.

5. Ajoneuvojen pysäköintiin on kiinnitettävä erityistä huomiota!

Lupatulot käytetään Airisto-Velkuan kalatalousalueen siianpoikasten kasvatuksiin ja –istutuksiin.