Siika

Siikasaaliit kasvoivat istutusten ansiosta koko Saaristomeren alueella 1990-luvun lopulle saakka. Tä-
män jälkeen saalis on ollut laskusuunnassa, ja vuoden 2020 siikasaalis kalatalousalueen pyyntiruu-
duilla oli noin 16 tonnia.
Saaristomeren siiankalastus painottuu selvästi Turunmaan saaristoon, mutta saaliita saadaan myös Airiston vesialueelta. Yli 90 prosenttia ammattikalastuksen saaliista saadaan verkoilla. Pyynti on ympärivuotista, mutta saalismäärät ovat suurimmillaan alkusyksystä siian kudun aikana.

Harmaahylkeet estävät tehokkaasti siian kaupallista kalastusta syksyisin ja viime vuosina kokonaissaalis on pudonnut neljänkymmenen vuoden takaiselle tasolle.