Suomen merimetsokanta kasvoi neljän taantumavuoden jälkeen yli kymmenen prosenttia, 24.8.2023 Suomen ympäristökeskus

***

Kadonneet ja löytyneet kalanpyydykset

Osa kalanpyydyksistä tai niiden osista joita kalastajilta häviää meriluontoon, aiheuttavat roskaantumista tai mahdollisesti eri lajien tahatonta pyyntiä. Saaliiksi saattaa jäädä kaloja, lintuja, nisäkkäitä kuten hylkeitä tai pyöriäisiä. Kadonneet pyydykset voivat takertua esimerkiksi potkureihin mikä voi johtaa vaaratilanteisiin ja aiheuttaa kustannuksia. Suomen ympäristökeskus kerää tietoa ongelman laajuudesta ja merkittävyydestä, niiden avulla arvioidaan myös mahdollisia toimenpidetarpeita.


***
Merimetso paikkatietopalvelu on laadittu valtakunnalliseen käyttöön kaikkien hyödynnettäväksi. Palvelussa voit tutustua merimetsokannan nykytilaan ja kehitykseen Suomen rannikolla, sekä hyödyntää paikkatietoaineistoja poikkeusluvan hakemisessa.
Paikkatietopalvelu on tuotettu yhteistyössä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja ympäristöministeriön välillä. 4/2023

***

Videoita Saaristomeren kaupallisen rannikkokalastuksen eräistä pyyntimuodoista, 2022

***

Kotimaisen kalan edistämisohjelma, 2021

***