Silakka

Silakan (Clupea harengus membras) kalastuksen voidaan sanoa olevan niin Saaristomeren kuin suo-
malaisen ammattikalastuksenkin selkäranka.
Saaristomerellä silakkaa troolataan Iniön aukolla sekä etelämpänä Houtskarin, Korppoon, Nauvon
ja Dragsfjärdin avoimilla vesillä. Airisto-Velkuan kalatalousalueella troolattiin vuonna 2021 Rymät-
tylän ja Airiston länsipuolilla.
Vuonna 2020 silakkasaalis (troolit ja rysät) oli noin 13,5 miljoonaa kiloa. Silakkasaalis oli pienimmil-
lään 2000-luvun puolivälissä, jolloin suuri osa alueen troolialuksista romutettiin.
Silakan rysäkalastus painottuu Taivassalon rannikkovesille ja Velkuan pohjoisiin salmiin. Saaristoon
kutemaan saapuvaa silakkaa pyydetään rysillä jäiden lähdöstä heinäkuun alkuun saakka.
Silakkaa saadaan vähäisessä määrin myös verkoilla.